குழந்தைகளின் சேட்டை சில சமயம் பலருக்கு கோபத்தினை ஏற்படுத்தினாலும் அனைவரையும் அது ரசிக்க செய்யும் ஒரு விடயமாகும்.

இதற்கு மிக சிறந்த எடுத்து காட்டு தான் இந்த அழகிய குழந்தையின் காட்சி.

அம்மாவுடன் வாக்குவாதம் செய்கிறான். பிறகு செல்லமாக கொஞ்சுகின்றான்.

குறித்த காட்சியை எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் சலிக்காது. மீண்டும் மீண்டும் பார்க்க தூண்டும் அழகிய காட்சி. பார்த்து ரசியுங்கள்.

By Admins