இரண்டு இளைஞர்கள் செய்யும் அ ட்டகா சங்கள் வீடியோவாக சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.இந்த இருவரும் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்பதை நெ ட்டிசன்கள் ஆர்வத்துடன் தேடி வருகின்றனர். அப்படி என்ன செய்து விட்டார்கள் இருவரும் என்று கேட்கிறீர்களா? வீடியோவை பார்த்தால் உங்களுக்கே தெரியும்.

ஓரளவுக்கு சிறிய கு ச்சியை கொண்டு அந்த கிளாசை எடுக்க தொடர்ந்து முயற்சிக்கிறார். ஏன் அதை வெளியில் வந்து எடுக்க கூடாதா என்று கேட்டால்? அவ்வளவு சோ ம்பேறி தனம் வேற ஏதுமில்லை.இந்த வீடியோவை பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் ..

By Admins