பாடகர் எஸ்பிபி கொ ரோ னா வால் பா தி க்கப்பட்டு சி கி ச் சை பெற்று வந்த நிலையில் இன்று மா ர டை ப் பால் கா ல மா னார்.

இந்நிலையில் எம்ஜிஎம் மருத்துவமனை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், கடந்த செப்டம்பர் 4ஆம் தேதி எஸ்பி பாலசுப்ரமணியத்துக்கு மே ற் கொ ள்ளப்பட்ட ப ரி சோ தனை முடிவில் அவருக்கு கொ ரோ னா தொ ற் று இல் லை என்பது உறுதியானதாக கு றிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் கார்டியோ அரெஸ்ட் என்ற மா ர டை ப் பால் கா ல மானதாகவும் அந்த அ றி க்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் கொ ரோ னா தொ ற் று நெ க ட்டிவ் என்று வந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் அ ஞ் சலி க்காக அவ ரது உ டல் வை க்கப்படும் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

 

By admin