முரட்டு சிங்கிள் எனும் ஒரு வார்த்தை தற்கால இளைஞர்களின் தலையாய வார்த்தையாக அமைந்துள்ளது.யாரைப்பார்த்தாலும் முரட்டு சிங்கிள் நான் என்று சொல்லும் அளவிற்கு அந்த வார்த்தை மக்களிடம் மிகவும் பிரபலமடைந்துளளது.அதுபற்றிய ஒரு அசத்தலான வீடியோவை இங்க பார்க்கலாம்.

By spydy