தன் வீட்டில் 12 ஆண்டுகளாக பின்லாந்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவரை அடைத்து வைத்திருந்த சுவிஸ் பாதிரியார் ஒருவர் கை து செய்யப்பட்டுள்ளார். சுவிட்சர்லாந்தில் Lugano மாகாணத்தில் வாழும் அந்த 80 வயது பாதிரியார், அந்த 48 வயது பெண்ணை வீட்டு வேலைக்காக முதலில் நியமித்துள்ளார்.

மேலும் அதன் பிறகு அவரை 12 ஆண்டுகளாக தன் வீட்டுக்குள் அவர் அடைத்து வைத்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போதைக்கு, அவர்கள் இருவருக்கும் இடையில் என்ன உறவு என்று தெரியவில்லை.

மேலும் கை து செய்யப்பட்ட அவர் மீது க டத்தல் மற்றும்  க ட்டாயப்படுத்துதல், கடமை மீ றுதல் மற்றும் உடல் மீது லேசான கா யம் ஏற்படுத்துதல் ஆகிய கு ற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. பாதிரியார் ஒருவர் பெண் ஒருவரை 12 ஆண்டுகளாக தன் வீட்டில் அடைத்து வைத்திருந்த விஷயம்  க டும் அ திர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

By Admins