தற்போதைய சூழ்நிலையில் இந்தியா மட்டுமல்லாமல் உலகத்தையே ஆட்டிப்படைத்து கொண்டிருக்கும் ஒரு விஷயம் கொரோனா . உலகம் முழுவதும் பல நாடுகள் இயல்பு நிலையில்லாமல் கடினமான சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு தினசரி வேலைகள் கூட செய்யமுடியாத வண்ணம் மக்கள் அனைவரும் வீட்டிற்குள்ளேயே முடங்கிக்கிடக்கின்றனர்.

தனக்கு ம து கிடைக்காத வி ரக்தியில், நடிகை மனோரமாவின் மகன் தூக்க மா-த்திரைகளை அதிகம் உட்கொண்ட சம்பவம் அ தி ர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

By admin