குழந்தை வளர்ப்பு பெற்றோருக்கு மிகவும் அற்புதமான ஜாய் ரைடு. ஆனால் அதை அனுபவிப்பவர்கள், அந்தப் பயணம் சில நேரங்களில் மிகவும் சிரமமாக மாறும் என்பதையும் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். குழந்தைகள் ஆராய்ந்து, புதிய விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொள்கிறார்கள் மற்றும் அவர்கள் வளரும்போது வெவ்வேறு ச வால்களை எதிர்கொள்கிறார்கள். இது போன்ற நேரங்கள் பெற்றோருக்கும் வி ளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் . இருப்பினும், பொறுமையாக இருப்பது, அக்கறை, திறந்த மற்றும் நல்ல இடவசதி ஆகியவை எந்தவொரு சூழ்நிலையையும் பெரிய அளவில் சமாளிக்க உதவும்.

இந்த கட்டுரையில் மிகவும் சவாலான பெற்றோருக்குரிய சிக்கல்களை பார்ப்போம். அவற்றை உங்கள் முகத்தில் புன்னகையுடன் எவ்வாறு சமாளிக்க முடியும் என்பதைப் பற்றியும் பார்ப்போம்.

1. த ந்திரம்:

” கோ பம் ” என்ற த ந்திரம் தான் உங்கள் குழந்தை தன் வ ருத்தம் , அவனுக்கு ஏதாவது கிடைக்காததால் ஏற்படும் வி ரக்தி போன்றவற்றைக் காட்டப் பயன்படுத்தும் யுக்தியாகும்.

தீர்வுகள்:

* அமைதியாக இருங்கள், உடனடியாகச் செயல்பட வேண்டாம்.

* உங்கள் பிள்ளை அழுகிறான் என்றால், அவன் அழுவதை நிறுத்தியவுடன் அவனுக்குத் தேவயானதைக் கேட்க நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்று அவரிடம் சொல்லுங்கள்.

*உங்கள் குழந்தையை திசை திருப்ப முயற்சிக்கவும்.

* த ந்திரங்களுக்கு அடிபணிந்து உங்கள் குழந்தை விரும்புவதை ஒப்புக் கொள்ள வேண்டாம். மாறாக, அவர் அமைதி அடையும் வரை உங்கள் வழக்கமான நடவடிக்கைகளைத் தொடரவும்.

2. கீழ் ப்படியாமை :

வளர்ந்து வரும் குழந்தையின் உணர்வு (சுதந்திரம் ) சில சமயங்களில் பெற்றோருக்குக் கீ ழ்ப்படியாமலும், உங்கள் குழந்தை என்ன செய்ய நீங்கள் விரும்புகிறீர்களோ அதை வேண்டாம் என்று சொல்லும்படியும் ஏற்படலாம். இருப்பினும், இது போன்ற சூழ்நிலைகளில் சாதகமாக நடந்துகொள்வது முக்கியம்.

தீர்வுகள்:

* உங்கள் குழந்தையின் கருத்தை மதித்து அமைதியாக இருங்கள்.

* அவர் ஏன் அதைச் செய்ய விரும்பவில்லை என்று அவரிடம் கேளுங்கள், பொறுமையாக அவரைக் கேளுங்கள்.

* உங்கள் பிள்ளை ஏன் அதைச் செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் என்பதை விளக்குங்கள். உங்கள் சொற்களை கவனமாக தேர்வு செய்யவும்.

* எ ரிந்து விழுதல் அல்லது கத்துதல் நிலைமையை சி க்கலாக்கும் என்பதால் அவ்வாறு செய்யாதீர்கள்.

3. தீ விர அணுகுமுறை:

ஆ க்ரோஷமான மற்றும் கோ பமான குழந்தையைக் கையாள்வதே பெற்றோரின் மோசமான கனவு. உங்கள் பிள்ளை க த்தும்போது, ​​பொருட்களை உ டைத்து அதை வீசும்போது அது உங்களுக்கு மிகவும் ச வாலானதாக இருக்கலாம். இது மற்ற குழந்தைகளையும் அண்டை வீட்டாரையும் பா திக்கும் ஒரு கொ டுமைப்படுத்துதல் அணுகுமுறையாக மோ சமடைகிறது. இந்த வ ன்முறை நட த்தையை பொறுமையாகக் கையாள்வது மிகவும் அவசியம்.

தீர்வுகள்:

* உங்கள் குழந்தையுடன் பேசவும், அவர் ஏன் விர க்தியடைகிறார் என்பதைக் கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கவும்.

* பள்ளியில் ஏதேனும் சூழ்நிலை காரணமாக உங்கள் குழந்தை அ ழுத்தமாக இருந்தால், சா த்தியமான தீர்வுகளுக்காக அவரது ஆசிரியர்களுடன் பேச முயற்சிக்கவும்.

* கோ பம் அடிக்கடி வருவதாகவும் அதிகரித்து வருவதாகவும் தோன்றினால், நீங்கள் கோ ப மேலாண்மை ஆலோசகரின் உதவியை நாடலாம்.

4. பொய்:

ஏறக்குறைய ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் பொய் சொல்கிறது. ஆனால் நீங்கள் அதைப் பற்றி அவர்களிடம் பேசாதபோது, ​​இது ஒரு பழக்கமாக மாறும். உங்கள் பிள்ளை அடிக்கடி பொய் சொல்வதை நீங்கள் காணலாம். அந்தப் புள்ளியிலிருந்து எந்த நேரத்திலும் உங்கள் பிள்ளை உங்களிடமிருந்து முக்கியமான விஷயங்களை மறைக்கத் தயங்குவதில்லை என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும்.

தீர்வுகள்:

* உங்கள் பிள்ளை பொய் சொல்லும்போது அவனைத் தி ட்டுவதைத் தவிர்க்கவும். ஒரு திறந்த உரையாடலின் மூலம் அவர் ஏன் பொய் சொல்ல வேண்டும் என்று கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்யுங்கள்.

* அவர் ஏன் பொய் சொல்லக்கூடாது என்று உங்கள் குழந்தைக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள், ஒரு தர்க்கரீதியான விளக்கத்தை வைக்கவும். மேலும், சரி மற்றும் த வறு என்பதை எவ்வாறு வேறுபடுத்துவது என்பதை அவருக்குக் கற்பிப்பது இந்த இடத்தில மிக முக்கியம்.

* உங்கள் பிள்ளை த வறு செய்தாலும் கூட அவனைத் திட்டுவதில்லை அல்லது அடிக்க மாட்டீர்கள் என்று உறுதியளிக்கப்பட்டவுடன், அவர் உங்களிடம் உண்மையைச் சொல்ல அஞ்சமாட்டார்.

5. உடன்பிறப்பு போட்டி:

ஒவ்வொரு வீட்டிலும் உடன்பிறப்பு ச ண்டைகள் மற்றும் வா தங்கள் நடக்கின்றன. இருப்பினும், பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் இதை ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக் கொள்ளவதில்லை. நீண்ட காலமாக இதைக் கவனிக்காமல் இருப்பது வெ றுப்பு மற்றும் மிகவும் வ ன்முறையுடன் கூடிய உடல் ச ண்டைகளாக வெளிப்படும்.
தீர்வுகள்:

* ப ழிகூறும் போக்கைக் கடைபிடிக்க வேண்டாம். ச ண்டைக்காக நீங்கள் இருவரில் யாரையும் ஆதரிக்கவோ வெ றுக்கவோவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

* அவர்களை அமைதிப்படுத்தி நிலைமையை தீர்க்கவும்.

* எதிர்காலத்தில் அவ ம ரியாதை வராமலே செய்யாமல் பிர ச்சினைகளைத் தீர்க்க அவர்களை ஊக்குவிக்கவும். அதை அவர்களே செய்வதற்கான வழிகளை அவர்களுக்கு பரிந்துரைக்கவும்.

* குழந்தைகள் இருவரும் சண் டையிட்டால் அப ராதம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும் என்று ஒரு வி தியை உருவாக்குங்கள்

By Admins