வயதானவர் உ யிரை பணயம் வைத்து து ப்பாக்கி சூ ட்டை த டுக்கிறார் ,இளைஞர் வீடியோ மட்டும் எடுக்கிறார்
இந்த காலத்துல வேடிக்கை பாக்காம தைரியமா கல்லால் அடித்து விரட்டிய அந்த சாமானியர் பாராட்டுக் குரியவர்

க த்தியை பார்த்தாலே ப யந்து ஓடும் மக்கள் மத்தியில் து ப்பாக்கியை க ண்டும் அ ஞ்சாத அந்த கிழவர் மாவீரன் என்றே அழைக்கத் தோன்றுகிறது அமெரிக்கா நாட்டின் து ப்பாக்கி கலாச்சாரம் தற்பொழுது நம் தமிழ்நாட்டிலும் பரவி விட்டது என்பது நிதர்சனமான உண்மை நண்பர்களே.

By Admins