குழந்தைகள் இருவரின் செயல் இணையத்தில் தற்போது வைரலாகி வருகின்றது.

ஆங்கிலத்தில் கிழமைகளின் பெயரை சொல்லி இரண்டு குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கின்றனர்.

அதில் ஒரு குழந்தை சொல்லிய விதம் இணையவாசிகளை ரசிக்க வைத்துள்ளது.

குழந்தைகள் விடும் பிழைகள் கூட ஒரு வித அழகுதான்.

By Admins