கைதவறி சுமார் 2000 அடி உயரத்தில் விமானத்திலிருந்து வி ழுந்த செல்போன்.. எடுத்து பார்த்த நபருக்கு காத்திருந்த கிப்ட் என்ன தெரியுமா??

பிரேசில் நாட்டை சேர்ந்தவர், எர்னெஸ்டோ காலியாட்டோ. இவர் Read More…