உயிருடன் இருக்கும் சிப்பியிலிருந்து விலைமதிப்பற்ற முத்தை எடுக்கும் காணொளி! பார்ப்பதற்கு அரிய காட்சி..மிஸ் பண்ணிடாதீங்க..!

தற்போது வியாபரத்திற்காகவே முத்து அதிகம் எடுக்கப்படுகRead More…

நடு காட்டில் இருந்த கை பம்பு..! தண்ணீர் கை பம்பு என நினைத்த காவல்துறையினர் த ந்திரத்தைக் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டனர்..! பம்பின் கீழ் குழி தோண்டியபோது காத்திருந்த அ திர்ச்சி.!

காவல்துறையினர் நடுக்காட்டில் இருந்த அடிபம்பு ஒன்றை சோ Read More…